Bakgrundskontroller och säkerhetsprövning

Minimera era risker vid rekrytering, företagsförvärv eller andra affärssamarbeten. Vi hjälper er genom hela processen.

Bakgrundskontroller vid rekrytering och bemanning

Att rekrytera fel kan vara kostsamt och skada det egna varumärket. Vi kan bistå med att säkra er rekryteringsprocess och minimera riskerna som en rekrytering kan innebära. Genom noggranna och oberoende kontroller som utgår ifrån fakta kan vi hjälpa er att kvalitetssäkra era framtida kollegor. Vi erbjuder tre olika nivåer av bakgrundskontroller som alla är anpassade efter den tjänst eller befattning som skall tillsättas. Samtliga av våra bakrundskontroller belyser såväl ekonomiska som juridiska aspekter av den aktuella kandidaten och ger er ett bredare beslutsunderlag vid en anställning. Tillsammans kvalitetssäkrar vi er personal och effektiviserar rekryteringsprocessen med reducerade kostnader och minimerade risker som följd.

Bas – Kan med fördel användas på alla befattningar och omfattar:

  • Verifiering av namn och personnummer
  • Folkbokföringsinformation
  • Personlig ekonomi. Ekonomisk historik, betalningsanmärkningar samt skuldsaldo hos Kronofogden.
  • Rättslig information. Information om såväl lagöverträdelser (brottsmål) som civilrättsliga mål (tvister etc.)
  • Bedömning. Våra analytiker genomför en analys av underlaget och identifiering av eventuella riskfaktorer

Utökad – Används för befattningar med budget- eller personalansvar som exempelvis chefsbefattningar, specialister och konsulter. Förutom en baskontroll omfattar den utökade bakgrundskontrollen även:

  • Negativ publicitet samt självexponering i traditionell- och social media, bloggar m.m.
  • Bolagsengagemang och ägarintressen samt en kontroll om personen har väsentliga intressen i aktiebolag.
  • Nätverksanalys

Fördjupad – En bakgrundskontroll som används för ledande befattningshavare som exempelvis styrelse, VD, COO, CFO m.fl. Bakgrundskontrollen utformas i dialog med kunden.

Tredjepartskontroller vid företagsförvärv eller affärssamarbeten

En tredjepartskontroll kan ge värdefull information och användas som ett beslutsunderlag vid avtalsingående eller samarbeten med kunder, underleverantörer eller andra samarbetspartners. Utredningen kan anpassas efter era specifika önskemål och omfatta allt ifrån enskilda nyckelpersoner till hela företagsledningar. Allt för att skydda ert varumärke och minimera risker.

Säkerhetsprövning och säkerhetsprövningsintervjuer

Oavsett om er verksamhet hanterar information som är av betydelse för Sveriges säkerhet och därmed lyder under Säkerhetsskyddslagen eller på annat sätt hanterar skyddsvärd information så rekommenderar vi att ni genomför en säkerhetsprövningsintervju i samband med rekrytering. Denna kan med fördel även genomföras på redan anställd personal.

Säkerhetsprövning handlar i grunden om personalsäkerhet med syfte att förebygga att personer som inte är pålitliga utifrån en säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig.

En säkerhetsprövning ska genomföras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Syftet med prövningen är att klarlägga om personen i fråga kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Ytterligare ett syfte med säkerhetsprövningen är att utreda eventuella sårbarheter som skulle kunna göra att personen hamnar i en utsatt situation och därmed blir sårbar för yttre påtryckningar.

CRD Protection har lång erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningar och kan bistå er med både säkerhetsprövningsintervju och en samlad bedömning av personen ur säkerhetssynpunkt.

Även om er verksamhet inte faller under säkerhetsskyddslagen så kanske ni har egna identifierade skyddsvärden som är viktiga att skydda?. En säkerhetsprövningsintervju kan därmed vara ett värdefullt och effektfullt verktyg för att värna om sina skyddsvärden och bedriva ett proaktivt säkerhetsarbete.

För mer information