Integritetspolicy

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter

Allmänt

CRD Protection värnar om din integritet och därför är det viktigt för oss att vara transparenta i vår personuppgiftsbehandling. Vår verksamhet grundar sig på förtroende och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår förmåga att skydda din integritet. Vår integritetspolicy avser att så tydligt som möjligt beskriva hur och vilka personuppgifter vi samlar in och hanterar.

Vad är en personuppgift?

Varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person är en personuppgift. Exempel på personuppgifter är adress, namn, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer, person- eller annat identifikationsnummer och bilder.

Personuppgiftsansvarig

CRD Protection AB, org.nr. 556752-7600 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via vår hemsida och i vissa fall då du använder våra tjänster. CRD Protection AB kan, beroende på tjänst komma att föra över personuppgifter till underbiträde. Dock endast inom EU/EES. CRD Protection kommer aldrig att dela dina personuppgifter utan att du informeras om detta och vi säkerställer att våra underbiträden håller lika hög säkerhetsstandard vid personuppgiftsbehandling som vi gör.

Personuppgiftsansvaret

Personuppgiftsansvarig innebär att vi avgör vilka personuppgifter som ska insamlas och hur och i vilket syfte de ska behandlas. Detta gör vi främst för tjänster inom bakgrundskontroller och när du är kund hos oss som privatperson. I övriga fall är vi personuppgiftsbiträde.

Personuppgifter som behandlas

Exempel

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Företagsadress/fakturaadress
 • Telefonnummer och e-postadress

Insamling av personuppgifter

När CRD Protection är personuppgiftsansvarig så ansvarar vi för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med svensk lagstiftning.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att förstå dina behov och förbättra våra tjänster och produkter, och särskilt av följande skäl:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss i kontaktformulär, vid ansökningar om arbete eller vid ingående i avtal rörande tjänster.
 • E-post i marknadsföringssyfte om nya tjänster, erbjudanden eller annan information som kan vara relevant med hjälp av den e-postadress du har angett.

När du besöker vår webbsida skapas så kallade cookies, som är textfiler som webbplatsen begär att få spara på din dator med syftet att förbättra webbplatsen för användaren. Inga personuppgifter sparas genom denna funktion. Läs mer om vår cookiepolicy här.

Dina rättigheter

Du har med stöd av dataskyddslagstiftningen förstärkta rättigheter och större kontroll över vår behandling av personuppgifter. CRD Protection är måna om att du i så stor utsträckning som möjligt ges möjlighet att utöva dina rättigheter. Du har rätt att:

 • Begära information om personuppgiftsbehandlingen
 • Begära ett utdrag över vilka uppgifter som behandlats
 • Begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
 • Begära att få personuppgifterna raderade
 • Begära begränsad behandling av dina personuppgifter
 • Begära förflyttning av dina personuppgifter.

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att framföra klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till Integritetskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Ändringar i integritespolicyn

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och den senaste versionen finns alltid här på vår hemsida.

 

Kontaktuppgifter

CRD Protection AB

Norra Obbolavägen 89
904 22 Umeå

info@crdprotection.com

090-77 79 00