Personsäkerhet

Personsäkerhet är ett brett område och kan i generella termer omfatta allt ifrån olyckor, arbetsmiljö till hot och våld m.m.

CRD Protections arbete syftar i första hand till att trygga individens säkerhet genom att förebygga och förhindra angrepp. Vi nyttjar vår utrednings- och spaningsverksamhet samt kunskaper inom krishantering för att uppdragsgivarens tillvaro ska påverkas så lite som möjligt.

CRD Protection använder bl.a. överflyttad hotbild som metod vilket innebär att våra konsulter tar en aktiv roll i medlingen för att flytta motpartens fokus från uppdragsgivaren.

Vi bedriver även dold eller synlig spaning beroende på vilket mål som vill uppnås. Detta för att utreda och värdera hotbilden samtidigt som bevis säkras och information inhämtas.

För mer information