Utbildning
– Skapa en trygg och säker arbetsmiljö

Vi erbjuder företagsanpassade säkerhetsutbildningar inom ett flertal ämnesområden med syfte att skapa en trygg och säker arbetsplats. Vi tillhandahåller erfarna utbildare med bakgrund från myndigheter med säkerhetsarbete som främsta arbetsuppgift. Detta inkluderar bland annat tidigare anställda poliser med bred kompetens och gedigen utbildning i personskydd, konflikthantering, samtalstekniker och självskydd.

Kundbemötande och konfliktpsykologi

Med fokus på det kommunikativa förhållningssättet och beteenden skapar vi en förståelse för konflikthantering ur varje enskild deltagares perspektiv. Utbildningen i kundbemötande och konfliktpsykologi kräver ingen förkunskap och rekommenderas till alla som regelbundet bemöter människor i sitt dagliga arbete och riskeras att utsättas för hot eller våld.

Pågående dödligt våld (PDV)

PDV är en förkortning på – Pågående dödligt våld. En situation med pågående dödligt våld utvecklas väldigt snabbt och sker oftast utan någon direkt förvarning. Tillvägagångssättet är ofta väldigt våldsamt med skjutvapen, stickvapen eller andra tillhyggen. I händelse av ett angrepp är det oerhört viktigt att du reagerar och agerar på ett korrekt sätt för att öka dina chanser att komma undan attacken. I vår PDV-utbildning tränas människor att hantera situationer där en eller flera gärningsmän utövar väpnat våld på en skola, arbetsplats eller allmän plats.

Säkerhetsutbildning för arbete i riskområden (Hostile Environment Training)

CRD erbjuder utbildning för journalister eller annan personal som i sin yrkesutövning genomför uppdrag i miljöer som kan innebära hög risk för hot eller våld. Utbildningen innehåller såväl teoretiska genomgångar som praktiska övningsmoment med verklighetstrogna scenarion. Vi kan erbjuda unika utbildningsmiljöer och övningsområden som kan anpassas efter ert specifika behov och önskemål. Våra instruktörer har lång erfarenhet av skarpt arbete i högriskmiljöer, både nationellt och internationellt.

Kundanpassade säkerhetsutbildningar

Har ni ett specifikt utbildningsbehov? Huvuddelen av våra utbildningar är utformade i samarbete med våra kunder och anpassade efter deras specifika behov.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

För mer information