Säkerhetsledning

– Grunden för en säker och effektiv verksamhet

Saknar ni en intern säkerhetsavdelning, säkerhetschef, säkerhetssamordnare eller en funktion med säkerhetsansvar?

Vi kan erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar anpassade efter ert unika behov och de krav som ställs på er verksamhet. Med vårt konsultteam, bestående av seniora säkerhetskonsulter och specialister, kan vi ta ett helhetsgrepp för ert strategiska och operativa säkerhetsarbete.

Som en strategisk säkerhetspartner kan vi utforma både helhetslösningar och riktade insatser anpassade för er organisations behov. Vi har även möjlighet att erbjuda säkerhetschefskompetens på konsultbasis eller som en tillfällig interimslösning.

För mer information