Heltäckande visselblåsartjänst för en lönsammare verksamhet

Ju tidigare ni kan fånga upp och agera på signaler om interna oegentligheter, desto snabbare kan bedrägerier, intressekonflikter och andra oönskade beteenden hanteras som annars riskerar att allvarligt skada företagets ekonomi och varumärke. I slutet av 2021 infördes dessutom en ny lag som gör att verksamheter med fler än 50 anställda måste införa ett visselblåsarsystem.

CRD har alla delar som behövs för att komma i gång – enkelt, effektivt och med högsta möjliga kvalitet.

 

Visselblåsarfunktion – den kompletta guiden

CRD:s specialister har samlat sina bästa råd i en fullmatad guide om vad ni bör tänka på när ni inför en visselblåsarfunktion som både ska vara effektiv, användarvänlig och anpassad efter den nya lagstiftningen.

Fyll i formuläret nedan för att ta del av guiden!

Guiden tar bland annat tar upp vilka delar som behövs, vad som kan skötas internt och externt, fallgroparna ni ska undvika och kraven ni bör ställa på leverantören.

Fyra skäl att välja CRD:s visselblåsarfunktion

1.

Högsta kvalitet.

CRD:s visselblåsarteam består av seniora specialister som tidigare arbetat inom bland annat polisen och försvaret, vilket borgar för en effektiv och objektiv process.

2.

Heltäckande lösning.

Specialanpassade funktioner för att rapportera, ta emot och utreda visselblåsarärenden – och allt stöd som krävs för implementeringen. Enkelt, tryggt och tidseffektivt!

3.

Smart teknik.

Hög säkerhet, snabba leveranser i säker kundportal och helt anonym kommunikation mellan utredare och visselblåsare. Allt anpassat efter GDPR och visselblåsarlagen.

4.

Prisvärt.

Vår ambition är att erbjuda marknadens mest effektiva och prisvärda helhetslösning. Därför erbjuder vi omfattande paket från endast 1190 kronor i månaden.

Uppfyller ni kraven i nya visselblåsarlagen?

Den nya lagen infördes den 17 december 2021 och innebär bland annat:

 • att verksamheter med fler än 50 anställda (även privat sektor) blir skyldiga att införa ett visselblåsarsystem.
 • att inte bara anställda berörs, utan även praktikanter, volontärer och andra som på olika sätt är verksamma i bolaget.
 • att det finns tydliga krav på processen, exempelvis vad gäller tidsfrister om återkoppling och gallring av ärenden.
 • att det ska införas särskilda kanaler för rapportering av missförhållanden och att inkomna ärenden endast får hanteras av särskilt utsedd person eller grupp med relevant kompetens. Det betyder att organisationer som redan har en visselblåsarfunktion måste säkerställa att det införs en tydlig och säker ordning för att kunna larma om missförhållanden. 

Helhetslösningar för enklare hantering

CRD erbjuder kostnadseffektiva paket med alla delar som behövs i en heltäckande visselblåsartjänst. Valet av paket utgår från storleken på verksamheten och vilka behov ni har.

Läs även: Köp av visselblåsarfunktion – den kompletta guiden!

1

Baspaketet

Optimerat för små företag som behöver en extern visselblåsarfunktion.

2

Grundpaketet

Mycket prisvärd lösning och en komplett tjänst för verksamheter med minst 50 anställda. Den ger möjlighet till fler användare och har reducerade priser för utredningar.

3

Premiumpaketet

Innehåller mervärden i form av kontinuerlig säkerhetsrådgivning, omvärldsbevakning och relaterade utbildningar.

Våra priser

Bas

Grund

Mest prisvärt!

Premium

Antal användare

Rapporteringskanal

Mottagningsfunktion

Utredningsfunktion

Kundportal

Anonym dialog

Säker kommunikation

Statistikrapport

Reducerat pris för utredningstjänster

Säkerhetsrådgivning
Tilläggstjänst
Utbildning/föreläsning
Tilläggstjänst

Omvärldsbevakning
Tilläggstjänst

1

5

10

Priser

Pris per månad

Uppstartspaket
(engångskostnad)
Anpassad visselblåsarsida
(engångskostnad)

1.190 kr

9.900 kr (valfritt)

2.600 kr (valfritt)

1.890 kr

9.900 kr

2.600 kr (valfritt)

Beställ här!

6.990 kr

9.900 kr

2.600 kr (valfritt)

Beställ här!

Se förklaring till respektive del!
Visselblåsartjänst - tabell - priser

Så fungerar visselblåsarprocessen

1

Anmälan från visselblåsare

Sker genom ett säkert formulär som kan nås från alla enheter. Samtidigt informeras anmälaren om hur denne kan kommunicera anonymt med CRD:s utredningsfunktion i den fortsatta processen. Anmälan kan även göras via telefon och fysiskt möte.

2

Bedömning

CRD:s mottagningsfunktion får en notis i systemet om att det har inkommit ett nytt ärende. En initial bedömning görs.

3

Handlingsplan

En utsedd styrgrupp hos er, ofta kallad visselblåsargrupp, informeras muntligen om det inkomna ärendet och möjligheterna att utreda detta utifrån uppskattad tidsåtgång, åtgärder och scenarier.

4

Återkoppling

CRD:s utredningsfunktion återkopplar till visselblåsaren om status i ärendet, exempelvis om utredning inleds eller ej.

5

Utredning

Fortsatt anonym dialog mellan utredare och visselblåsare, samtidigt som ytterligare information inhämtas via exempelvis intervjuer, IT-forensik och intern dokumentation.

6

Kvalitetssäkring

En specialist på CRD granskar sammanställningen och slutsatserna.

7

Rapport

Utredningen redovisas skriftligen i en kundportal, som kräver inloggning med Bank-ID. Därefter följer en muntlig rapport för den interna arbetsgruppen, som fattar beslut om fortsatt hantering. Det kan exempelvis handla om kompletterande utredning, arbetsrättsliga åtgärder eller att ärendet avslutas.

Ekonomiska fördelar och risker

Undersökningar från ACFE, Association of Certified Fraud Examiners, visar att det inte bara finns regelefterlevnadsskäl till att införa en visselblåsartjänst i organisationen. Den ekonomiska skadan för ett företag som har en sådan funktion minskar i genomsnitt med 50 procent. Dessutom upptäcks 43 procent av bedrägerier på företag genom tips, som i många fall kommer från medarbetare.

Utöver detta kan även ett stärkt arbetsgivarvarumärke och minskade varumärkesrisker nämnas som andra vanliga anledningar till att företag implementerar dessa lösningar. Ett företag som är transparent och öppnar upp för intern visselblåsning ses också som en trovärdig och attraktiv arbetsgivare.

Internutredningar med rättssäker metodik

CRD Protections specialister, som bland annat har erfarenheter från Polismyndigheten och försäkringsbranschen, har genom åren gjort hundratals utredningar av alltifrån grova våldsbrott till bilbränder och interna personalärenden. Denna bredd ger oss en unik ställning på marknaden, i synnerhet i norra Sverige där vi har vårt huvudkontor.

Vår metodik utgår från ett evidensbaserat och systematiskt arbetssätt. All utredning ska klara en rättslig prövning i svensk domstol och vid eventuell rättegång har vi naturligtvis möjlighet att närvara.

Inom ramarna för en visselblåsarfunktion har vi goda möjligheter att utreda exempelvis bedrägerier, mutor och korruption, förskingring, trolöshet mot huvudman, miljöbrott och andra lagöverträdelser som exempelvis tillgreppsbrott, sexuella ofredanden och dataintrång. Naturligtvis kan vi även utreda interna regelöverträdelser utifrån organisationens uppförandekod och värdegrund, som kan innebära allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet, diskriminering eller annat allvarligt olämpligt agerande (intressekonflikter och jäv mm). 

Läs även: Nya visselblåsarlagen – CRD:s visselblåsarteam reder ut vad som gäller

Exempel på utredningsåtgärder

 • Intervjuer
 • Insamling av skriftlig dokumentation.
 • Spårning av telefoner och IP-adresser.
 • Godsspårning på internet.
 • Research i sociala medier.
 • Bakgrundskontroller av personer och företag.
 • Spaning
 • IT-forensik (exempelvis genomgångar av dator och telefon).
 • Biträde/vittnesmål i rättegång.

Vad säger
våra kunder ?

Kundcase: LF Norrbotten tar hjälp av CRD att utreda försäkringsbrott

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection....

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen...

Kundcase: Ökad kundnytta med effektiva bakgrundskontroller

Värdeskapande insatser inom HR, rekrytering och utbildning står i fokus för Kompetenslaget. När bolaget för en tid sedan ville stärka sitt erbjudande inom rekryteringar hade de därför ett behov av att kunna erbjuda högkvalitativa bakgrundskontroller för att öka...

Andra har också läst

Så skyddar vi visselblåsarens anonymitet

Så skyddar vi visselblåsarens anonymitet

En vanlig fråga vi får, rörande visselblåsartjänsten, handlar om hur vi värnar om visselblåsarens anonymitet. Peter Angerbjörn, expert inom visselblåsarjuridik, beskriver hur vi på CRD skyddar visselblåsarens anonymitet, vilket innefattar flera nivåer. I det följande...

CRD:s visselblåsarfunktion gjorde skillnad

CRD:s visselblåsarfunktion gjorde skillnad

Genom den heltäckande visselblåsarfunktion, som CRD tillhandahåller åt Färgelanda kommun, uppdagades det oegentligheter på kommunen. Oegentligheter gällande vissa inköp av teknisk utrustning för privat bruk. Två tjänstemän är nu misstänkta för att ha förskingrat...

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD Protection har vunnit Arbetsmiljöverkets upphandling om visselblåsartjänster – en riktig prestigeaffär, enligt bolaget.– Det här är en riktig fjäder i hatten för oss – ett fint kvitto för att vår visselblåsarlösning håller hög standard, säger Peter Nilsson, vd på...