Umeåbolag vinner upphandling – ska jobba med visselblåsare: ”Prestigeaffär”

3 juni, 2022 | Nyheter, Visselblåsartjänst

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för visselblåsarlagen och har nyligen upphandlat ”tjänst för intern visselblåsarfunktion”, en upphandling som vanns av CRD Protection. CRD har utöver avtalet med Arbetsmiljöverket vunnit ett antal andra upphandlingar för tjänsten – däribland kommuner, kommunala bolag, privata bolag och koncerner runt om i Sverige.
VK har uppmärksammat nyheten, klicka här för att komma till artikeln.

I slutet av 2021 infördes en ny lag som gör att verksamheter med fler än 50 anställda måste införa ett visselblåsarsystem. Lagen ger ett förstärkt skydd för visselblåsare och skyddar inte bara anställda, utan även praktikanter, volontärer och andra som på olika sätt är verksamma i bolaget.
– Enligt lagen ska företagen ha ett systematiskt sätt att motta, hantera och följa upp visselblåsningar. Vi erbjuder en helhetslösning som ger hög säkerhet, snabba leveranser i en säker kundportal, och en helt anonym kommunikation mellan utredare och visselblåsare, berättar Janis Krabu.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för visselblåsarlagen och har nyligen upphandlat ”tjänst för intern visselblåsarfunktion”, en upphandling som vanns av CRD Protection.

– Vi är verkligen glada för det här. Det visar att vår tjänst uppfyller tillsynsmyndighetens krav på visselblåsarfunktionen vi utvecklat. Upphandlingen har varit ett lagarbete och nu är vi tacksamma att den här prestigeaffären hamnade hos oss i Umeå, säger Janis Krabu.

DETTA ÄR VISSELBLÅSARLAGEN

För privata verksamheter med 250 eller fler anställda samt offentliga verksamheter med 50 eller fler anställda gäller kravet på visselblåsarsystem från och med den 17 juli 2022.

För privata verksamheter med 50–249 anställda gäller kravet på visselblåsarsystem från och med den 17 december 2023.

Visselblåsning ska vara lättillgängligt för den som vill rapportera samt kunna ske skriftligen och muntligen. Skriftliga och muntliga rapporter ska dokumenteras och hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter. Tystnadsplikt ska gälla avseende uppgifter som kan röja visselblåsarens eller andra inblandades identitet.

Kontakta oss här för mer information.

Mer att läsa