Utbildning

Resesäkerhet – säkrare tjänsteresor utanför Sverige

Utbildningen vänder sig till alla som reser i tjänsten och syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i praktisk resesäkerhet. Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha utvecklat sin förmåga att förbereda sig samt att göra enklare riskanalyser och handlingsplaner som ökar tryggheten och förutsättningarna för en säkrare resa.

Olyckor och kriser kan ske när som helst och i alla möjliga situationer, vilket ökar incitamenten för att vara förberedd och minska riskerna för den enskilda medarbetaren, oavsett om det handlar om politisk instabilitet, sjukdomsfall, terrordåd, olyckor eller andra incidenter som kan medföra allvarliga konsekvenser.

Vid önskemål kan utbildningen inkludera ytterligare moment, som exempelvis konflikthantering, PDV (pågående dödligt våld) och akutsjukvård.

 

Innehåll

  • Inhämtning av information.
  • Riskbedömning och enklare analyser.
  • Generella säkerhetsråd vid resor.
  • Stresshantering
  • Handlingsplanens viktigaste delar.
  • Workshop med praktiska övningar utifrån deltagarnas erfarenheter.

Upplägg

Utbildningen genomförs genom en blandning av praktiska och teoretiska inslag, där målsättningen är att anpassa innehållet efter deltagarnas egna erfarenheter och arbetssituation. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Priser

Pris från 1 500 kronor exkl moms per deltagare. Pris och upplägg anpassas utifrån längd på utbildningen och antal deltagare.

Andra har också läst

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Nu nära nog dubblar CRD Protection sin personalstyrka. Detta för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på säkerhetstjänster. – Vi ser en ökning av hot och våld på arbetsplatser och därmed en ökad efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder på både...

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD sluter prestigeavtal med Arbetsmiljöverket

CRD Protection har vunnit Arbetsmiljöverkets upphandling om visselblåsartjänster – en riktig prestigeaffär, enligt bolaget. – Det här är en riktig fjäder i hatten för oss – ett fint kvitto för att vår visselblåsarlösning håller hög standard, säger Janis Krabu, vd och...