Utbildning

Resesäkerhet – säkrare tjänsteresor utanför Sverige

Utbildningen vänder sig till alla som reser i tjänsten och syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i praktisk resesäkerhet. Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha utvecklat sin förmåga att förbereda sig samt att göra enklare riskanalyser och handlingsplaner som ökar tryggheten och förutsättningarna för en säkrare resa.

Olyckor och kriser kan ske när som helst och i alla möjliga situationer, vilket ökar incitamenten för att vara förberedd och minska riskerna för den enskilda medarbetaren, oavsett om det handlar om politisk instabilitet, sjukdomsfall, terrordåd, olyckor eller andra incidenter som kan medföra allvarliga konsekvenser.

Vid önskemål kan utbildningen inkludera ytterligare moment, som exempelvis konflikthantering, PDV (pågående dödligt våld) och akutsjukvård.

 

Innehåll

  • Inhämtning av information.
  • Riskbedömning och enklare analyser.
  • Generella säkerhetsråd vid resor.
  • Stresshantering
  • Handlingsplanens viktigaste delar.
  • Workshop med praktiska övningar utifrån deltagarnas erfarenheter.

Upplägg

Utbildningen genomförs genom en blandning av praktiska och teoretiska inslag, där målsättningen är att anpassa innehållet efter deltagarnas egna erfarenheter och arbetssituation. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Priser

Pris från 1 500 kronor exkl moms per deltagare. Pris och upplägg anpassas utifrån längd på utbildningen och antal deltagare.

Andra har också läst

Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson har utsetts till ny vd på CRD Protection AB. Han har varit operativ chef på bolaget sedan 2019 och tillträdde sin nya roll den 4 april 2023. Peter Nilsson efterträder Janis Krabu, som lämnar vd-posten efter drygt fyra år. Nilsson har en lång karriär...

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Nu nära nog dubblar CRD Protection sin personalstyrka. Detta för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på säkerhetstjänster. – Vi ser en ökning av hot och våld på arbetsplatser och därmed en ökad efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder på både...