Utbildning

Kriskommunikation

Kursen Kriskommunikation vänder sig till företagare, föreningar och organisationer och syftar till att ge grundläggande kunskaper inom kriskommunikation såväl internt som externt.

Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna hantera kommunikation riktad mot både den egna organisationen och externa aktörer såsom nyhetsmedier och motsvarande.

Innehåll

  • Kriskommunikationens grunder. Introduktion till arbetet före, under och efter en kris som behandlar hur ni kan planera för, hantera och utvärdera kommunikationen i en krissituation.
  • Budskap och målgrupper. Vilka intressenter har vi – och hur når vi ut?
  • Nyhetsmediernas roll vid kriser. En erfaren journalist berättar om nyhetsdramaturgin, utmaningarna och balansen mellan att förmedla krisinformation och att kritiskt granska insatserna.
  • Proaktiv kommunikation. Kunskaper i hur ni med hjälp av ett proaktivt förhållningssätt kan förbereda er inför nästa kris.
  • Omvärlds- och nyhetsbevakning. Digitaliseringen innebär förändrade villkor för kommunikationen i en krissituation. Här ger vi praktiska tips på verktyg som kan användas för att bevaka vad som sägs om din organisation så att du kan förutse händelser och planera kommunikationen.
  • Utvärdering av kriskommunikation. Bra, och mindre bra, exempel på kriskommunikation och hur ni kan utvärdera ert eget arbete för att uppdatera planen när en ny kris inträffar.
  • Skapande av en kriskommunikationsplan. Deltagarna får checklistor och en praktisk mall som kan fyllas i och användas omedelbart efter avslutad utbildning.

Upplägg

Utbildningen genomförs under en heldag, alternativt halvdag, utifrån en blandning av praktik och teori med inslag av föreläsningar, gruppdiskussioner och gruppövningar, där vi anpassar innehållet efter deltagarnas egna erfarenheter och arbetssituation.

Övrigt

Utbildningen kan med fördel kombineras med den relaterade kursen i medieträning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Priser

Pris från 1 500 kronor exkl moms per deltagare. Pris och upplägg anpassas utifrån längd på utbildningen och antal deltagare.

Kontakt

Sven Björkland

Email

sven.bjorkland@crdprotection.com

Mobil

+46 70 330 27 98

Kontor

+46 90 777 900

Andra har också läst

CRD Protection lanserar ny grafisk profil och hemsida

CRD Protection lanserar ny grafisk profil och hemsida

Med tydliga ambitioner om att förenkla säkerhetsarbetet och bidra till en tryggare vardag för fler har CRD Protection förnyat sin visuella profil med hjälp av den prisade designern Olof Rogbrant. Den uppdaterade profilen har nu implementerats i samband med lanseringen...

Kundcase: LF Norrbotten

Kundcase: LF Norrbotten

Varje år begås försäkringsbedrägerier för miljardtals kronor i Sverige, vilket riskerar att drabba ärliga kunder genom höjda premier. Försäkringsbranschen arbetar därför aktivt för att förebygga och utreda dessa ärenden – bland annat med hjälp av CRD Protection. –...

Kundcase: VK Media

Kundcase: VK Media

70 procent av journalisterna har utsatts för förolämpning och nästan var fjärde har hotats under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Svenska journalistförbundet. VK Media, som driver flera nyhetsmedier i norra Sverige, ser allvarligt på situationen och...