Utbildning

Interna utredningar

Kursen Interna utredningar vänder sig till företag med behov av att kunna genomföra självständiga utredningar kopplat till interna såväl som externa säkerhetshot riktade mot verksamheten.

Efter avslutad kurs skall deltagarna ha kunskaper för att självständigt kunna genomföra enklare utredningar av säkerhetshot i den egna verksamheten, samt grundläggande juridiska kunskaper vad gäller såväl utredning samt vanligt förekommande brottstyper och juridiska gränsdragningar, som exempelvis när ett ärende bör överlämnas till polis eller andra rättsvårdande myndigheter.

Kursen syftar ej till att ersätta brottsutredningar vilka genomförs av rättsvårdande myndigheter, utan syftar till att identifiera och utreda säkerhetshot mot den egna verksamheten innan brott kunnat konstateras.

Innehåll

  • Juridik. Grundläggande juridik kopplat till interna utredningar av säkerhetshot, exempelvis skydd av individuella rättigheter och lagring av personuppgifter.
  • Utredningsmetodik: Metodik kring insamling, bearbetning och redovisning av utredningsmaterial.
  • Analys: Analys av data i form av exempelvis transaktioner, säkerhetssamtal och motsvarande.
  • Fotodokumentation: Juridik kopplat till fotodokumentation samt praktiskt handhavande.
  • Samtalsmetodik: Grundläggande kunskap och färdigheter för genomförande av exempelvis säkerhetssamtal.

Upplägg

Utbildningen ges under en heldag, alternativt en halvdag, genom en blandning av praktiska och teoretiska inslag där målsättningen är att anpassa innehållet efter deltagarnas erfarenheter och arbetssituation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Priser

Pris från 1 500 kronor exkl moms per deltagare. Pris och upplägg anpassas utifrån längd på utbildningen och antal deltagare. 

 

Andra har också läst

Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson ny vd på CRD Protection

Peter Nilsson har utsetts till ny vd på CRD Protection AB. Han har varit operativ chef på bolaget sedan 2019 och tillträdde sin nya roll den 4 april 2023. Peter Nilsson efterträder Janis Krabu, som lämnar vd-posten efter drygt fyra år. Nilsson har en lång karriär...

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Ökat behov av trygghetsskapande åtgärder

Nu nära nog dubblar CRD Protection sin personalstyrka. Detta för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på säkerhetstjänster. – Vi ser en ökning av hot och våld på arbetsplatser och därmed en ökad efterfrågan av trygghetsskapande åtgärder på både...