Spaning

Spaning syftar primärt till informationsinhämtning genom att personellt eller tekniskt observera en person eller en plats för att dokumentera händelser, kontakter, tider, föremål och exempelvis rörelsemönster. En operativ spaningsinsats används för att bl.a. säkra bevis vid brott, säkra bevisning vid civila oegentligheter, lokalisera föremål eller personer, verifiera uppgifter, kontrollera trovärdighet i en lämnad uppgift etc.

Spaning kan också vara en del i ett personsäkerhetsarbete under en pågående hotbildsanalys genom att bedriva skyddsspaning riktad mot motparten. Vi kan därigenom värdera hotbilden och säkra eventuell bevisning om brottsligt uppsåt kan konstateras.

CRD Protection bedriver alltid sin spaning med stor diskretion och med strikt sekretess. CRD Protections konsulter har lång erfarenhet från avancerad och teknisk spaning och har goda resurser att behålla kontrollen och inhämta information med minimal risk för upptäckt.

CRD Protection åtar sig spaningsuppdrag såväl i Stockholm som över hela Sverige samt i Norge, Finland, Danmark, Europa och även internationellt – inget uppdrag är för komplicerat för oss.

För mer information